Svenska samskolan i Tammerfors

SST Matrikel 125 år

Vår målsättning

Svenska samskolan i Tammerfors vill skapa en matrikel som kommer att glädja generationer framåt.

Insamlandet av material har påbörjats för skolans matrikel. Skicka epost till skickain@sstmatrikel.fi.